GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter:
Denna integritetspolicy beskriver behandling av dina personuppgifter och gäller i samband med att du använder dig av våra tjänster och försäljning i samband med dem. Vi värnar om din integritet och följer gällande lagstiftning, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som syftar till att skydda dig som person.

Denna policy gäller även i situationer där vi behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy


Vi ansvar för dina personuppgifter:
Micro Scalp Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Kategorier av och hur vi samlar vi in dina personuppgifter:
Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du nyttjar våra behandlingar eller tjänster. Vid beställning vid kontakt med oss i olika ärenden kan det förekomma att det är en person som lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer som ska vara medbeställare. I sådana fall förutsätter vi att samtliga personer samtycker till att lämna dessa personuppgifter.

Personlig informationen är även data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. Exempelvis när du bokar behandlingar och tjänster från Micro Scalp Sweden, lämnar intresseanmälningar, bokar konsultation, när du väljer att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev samt anmälan och deltagande i olika tävlingar eller event.

Vi samlar in hur besökare använder vår webbplats och hur användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Till exempel besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigerings vägar. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Vi använder också information i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.


Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och som är relevanta för ändamålet. Det kan vara namn, e-postadress, ip-adress, telefonnummer, adress, födelsedata, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. 

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål.

* För att administrera arbetet på det beställda behandlingar eller konsultationer.

* För att kunna göra utskick med exempelvis bekräftelser av bokad behandling.

* För att förbättra och optimera vår hemsida.

* För utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och information.

* För information gällande tävlingar.

Obs! Du kan när som helst avbryta din prenumeration av nyhetsbrev genom att följa anvisningarna längst ner i varje e-postutskick. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation kombineras med data som du har tillhandahållit på vår webbplats för att förbättra kundkommunikationen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Micro Scalp Sweden. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet, leverera de varor du beställer eller tillhandahålla service om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell.

Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Vi har avtal med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som de samlar in åt oss på våra vägnar för något annat än att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet. 

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge dessa behövs för angivna ändamål, samt så länge avtal, regler och lagar så kräver. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

Så skyddar vi dina uppgifter:

Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst. Våra datorer är placerade i kontrollerade anläggningar. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Scalp Micro Sweden om detta genom att sända ett meddelande till oss. Scalp Micro Sweden ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål. Du kan när som helst kostnadsfritt välja att återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera personuppgifterna och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Om du har några frågor angående Scalp Micro Sweden integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig på e-post till: info@scalpmicrosweden.se

Om du vill klaga:

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen (se avsnitt 58.1 stycke 1 i dataskyddsförordningen) som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

© 2024 – All Rights Reserved
© 2024 – All Rights Reserved